معرفی خدمات زیبایی ادونایس

دسته: زیباییزیبایی

زیبایی به عنوان یکی از مفاهیم فلسفی پیچیده که هیچگاه تعریفی جامع و دقیقی از آن ارائه نشده است ، امری کاملاً نسبیست . به عنوان مثال برای درک این پدیده ، کالایی را تصور کنید که از دید شما بسیار زیباست . این کالا دارای رنگی گیرا ، جنسی با کیفیت ، طراحی دقیق ، ساختاری ظریف و تناسبی مثال زدنیست ، بگونه ای که با دیدن آن آرزوی داشتنش را در سر می پرورانیم . این در حالیست که با توجه به تفاوت دیدگاه سایرین نسبت به ما (که خود از ده ها عمل دیگر نشأت می گیرد) ممکن است شئ مذکور از نگاه دیگران به اندازه نظر ما جذّاب نبوده و یا اصلاً زیبا نباشد . این مثال به خوبی مفهوم نسبی بودن زیبایی را بیان می دارد ، از سویی دیگر نیز «ویل دورانت» معتقد است که زیبایی در گرو “میل” آدمیان است ، بدین ترتیب که شئ مذکور تا زمانی زیباست که آن را نداریم و چنانچه میل ما به خرید و ابتیاع آن منجر شده و اندکی از تملّک آن بگذرد ، این کالا دیگر زیبایی اولیه خود را ندارد . با گذر از این تعاریف ، جسم و شخص زیبا از نگاه عامه مردم مطلوب بوده و استانداردهایی برای آن تعریف می شود ، لذا با وجود نسبی بودن آن نیز می توان تفاوت زیبایی و غیر از آن را تشخیص داد . به عنوان مثال در انسان ها ، داشتن پوستی سالم و هموار با رنگی مطلوب ، فاقد موی زائد ، جوش ، چین و چروک ، لکه ، زخم و … ، وجود اندامی متناسب و ظریف ، تزئین مو ( و ابرو در بانوان ) به مدل های جذّاب ، داشتن دندان هایی سالم و سفید ، چشمانی درشت یا رنگی و … از جمله عناصری هستند که به عنوان عوامل زیبایی صورت شناخته می شوند . حال برخی از این عناصر با دخالت انسان قابل تغییر نیست ، برخی با صرف هزینه ای قابل توجه قابل بهبود است و برخی نیز با صرف هزینه ای اندک و قابلیت بازیابی مجدد قابل حصولند که به بررسی آن ها خواهیم پرداخت .